Publikované 15. 05. 2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša množstvo zmien

24. 4. 2024 bol schválený dlho očakávaný nový zákon o ochrane spotrebiteľa a 1. 7. 2024 nadobudne účinnosť.

Od tohto dňa by všetky e-shopy, vrátane poskytovateľov digitálnych služieb a digitálnych obsahov (nové pojmy), mali mať svoje všeobecné obchodné podmienky a služby upravené podľa novej regulácie. V júni a v júli preto budeme dostávať množstvo emailov o tom, že sa VOPky zmenili a prispôsobili už novému zákonu.

 

Nový zákon implementuje európske smernice a úplne nahrádza doterajšiu reguláciu v podobe zastaralého zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Zákon prináša mnohé pozitívne zmeny nie len pre spotrebiteľov, ale aj pre podnikateľov. Aké sú tie najväčšie? Zjednocuje sa používanie termínov, zavádzajú sa nové informačné povinnosti a nový typ zmluvy, zmluva s digitálnym plnením.

 

Zároveň sa zavádzajú povinnosti, ktoré by mali zabezpečiť transparentnosť a pravdivosť hodnotení tovarov a služieb, ako aj zamedziť umelému navyšovaniu cien pred zľavovými akciami. V prospech predajcov je napríklad výrazné zjednodušenie reklamačných procesov a odstránenie povinnosti mať odborné posúdenie v prípade, ak chce predajca zamietnuť reklamáciu.

 

Popri tom sa mení aj výška a spôsob ukladania pokút. Je možné, že sa v praxi budú ukladať už aj vyššie pokuty, no na druhú stranu zákon obsahuje podmienky, pri splnení ktorých pokuty nemusia byť uložené vôbec.

 

 

Autor článku

Vladimír Troják

Prečítajte si ďalšie blogy