O mne

5 rokov som pôsobil v advokátskej kancelárii Havel, Holásek & Partners. Zameriavam sa na právo duševného vlastníctva, ochranným známkam, doménovým menám a softvérovým zmluvám, ako aj IT právu, telekomunikáciám, ochrane osobných údajov, elektronickému obchodu, cloud computingu, reklame, ochrane spotrebiteľa a zmluvnému právu.

Vzdelanie

  • Leibnizová Univerzita v Hannoveri, Nemecko (2011, LL.M.)
  • Univerzita v Edinburghu, Škótsko (2011)
  • Univerzita Komenského v Bratislave (2010, Mgr.)

Členstvo

  • Slovenská advokátska komora
  • International Association of Privacy Professionals