Komplexné
služby

pokrývajú všetky kľúčové
prvky vášho podnikania.

01.

Ecommerce

Naše komplexné služby pre sektor ecommerce zahŕňajú poradenstvo v oblasti regulácie, vrátane reklamy a marketingu, ochrany práv duševného vlastníctva, vypracovanie dokumentácie ako sú všeobecné obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, prípravu zmlúv so zmluvnými partnermi a účinné riešenie sporov.

02.

Vývojári softvéru
a digitálne agentúry

Ponúkame služby určené na úspešné zvládnutie výziev, ktorým čelia vývojári softvéru a digitálne agentúry, najmä v oblasti ochrany duševného vlastníctva, prípravy zmlúv a licencií, dodržiavania predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia, riešenia sporov, technologických transakcií, tvorby všeobecných obchodných podmienok a strategického poradenstva v regulačných záležitostiach.

03.

Lokálny partner pre zahraničných klientov

Bez ohľadu na to, či ide o podporu v oblasti regulácie, obchodných spoločností, pracovného práva alebo vymáhania pohľadávok, sme dôveryhodným lokálnym právnym partnerom pre zahraničných klientov.

04.

Štandardné právne oblasti

Okrem moderných odvetví, sme rovnako zdatní aj v štandardných právnych oblastiach. Náš skúsený tím poskytuje komplexné služby v etablovaných oblastiach, ako sú nehnuteľnosti, doprava, korporátne právo, fúzie a akvizície, ako aj súdne spory.

Kontakt

Tel. č: +421 915 264 547    E-mail: office@trojaklegal.com

Tel. č: +421 915 264 547   
E-mail: office@trojaklegal.com

Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 159927/B. Spoločnosť je advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby a je zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou (www.sak.sk).