O mne

5 rokov som pôsobil v advokátskej kancelárii Havel, Holásek & Partners. Zameriavam sa na právo duševného vlastníctva, ochranným známkam, doménovým menám a softvérovým zmluvám, ako aj IT právu, telekomunikáciám, ochrane osobných údajov, elektronickému obchodu, cloud computingu, reklame, ochrane spotrebiteľa a zmluvnému právu.