TROJAK LEGAL

Ak máte záujem o konzultáciu,
neváhajte nás kontaktovať.

Vladimír Troják

+421 915 264 547
vladimir.trojak@trojaklegal.com

Vladimír Troják

+421 915 264 547
vladimir.trojak@trojaklegal.com

Michal Baloga

+421 902 221 244
michal.baloga@trojaklegal.com

TROJAK LEGAL s.r.o.

Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto Slovenská republika

IČO: 5146224
DIČ: 2120723220
IČ DPH: SK2120723220

Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 159927/B.
Spoločnosť je advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby a je zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou.