Kontakt

Tel. č: +421 915 264 547    E-mail: office@trojaklegal.com

Tel. č: +421 915 264 547   
E-mail: office@trojaklegal.com

Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 159927/B. Spoločnosť je advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby a je zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou (www.sak.sk).